Thông số kỹ thuật

Công suất 8Ω 2CHx900W
Công suất 4Ω 2CHx1300W
Điện áp AC 220W/50Hz-60Hz
Dải tần đáp ứng 20Hz- 20kHz
Kích thước đóng gói
Trọng lượng đóng gói